Om företaget

Storstaden Bostad

Storstaden Bostad utvecklar attraktiva kvarter med hållbara, smarta och vackra bostäder som underlättar vardagen och ökar livskvaliteten. Med stark förståelse för hur människor vill leva och bo, kan vi skapa bostäder med hög levnadsnivå för fler. På så sätt blir vi ett ledande och prioriterat bostadsföretag i huvudstadsregionen.

Vår vision

Vi vill vara ett ledande och prioriterat bostadsföretag i huvudstadsregionen och skapa goda livsförutsättningar för alla människor som vill leva hållbart i Stockholm och driva utveckling i storstaden.

Agil organisation - starka samarbeten

Vi arbetar agilt med en slimmad organisation och noga utvalda partner. Det ger oss en stark genomförandekraft där vi snabbt kan anpassa oss efter rådande konjunktur och våra kunders önskemål.

Storstaden Bostad AB har starka finansiella samarbeten med banker och andra finansiärer som gör oss till en stabil och långsiktig partner. Tillsammans med våra finansiärer ger vi trygghet åt kommuner och kunder samtidigt som vi  ger utrymme åt företaget att växa.

Vår historia och grundare

Storstaden Bostad grundades av Per Jutner, som har arbetat inom fastighets- och stadsutvecklingsbranschen sedan 1991, med anställningar i PEAB sfären, Wallenstam och senast som VD för Einar Mattsson Projekt AB. Storstaden Bostad har växt fram ur en stark passion för bostadsutveckling och ett driv att skapa bättre boendeupplevelser för fler.

”Det är kunden som köper bostad och det är kunden som ska bo där. Ändå byggs alldeles för många bostäder på utvecklarens eller byggentreprenörens villkor. Det ändrar Storstaden Bostad på.”

Per Jutner- VD Storstaden Bostad

Alltid hållbart
– inga ursäkter

Ett hållbart samhälle är allas ansvar och vi är inget undantag, tvärtom. I vår vision att skapa hållbara bostäder som människor vill leva i flera generationer finns inget utrymme för genvägar. Vi tänker alltid hållbarhet i allt vi gör och därför står vårt hållbarhetsarbete på två ben - hållbar bostadsutveckling och hållbart boende.

Hållbar bostadsutveckling

 Att välja mark – mer än bara jord

Hållbar bostadsutveckling börjar redan vid valet av mark. Det är givetvis viktigt att markens kvalitet ska lämpa sig väl för bostäder och att typen av hus passar in i området. Här ingår både en geoteknisk analys och en exploateringsanalys. Det är viktigt för oss att det finns goda och miljövänliga transportmöjligheter till platsen. Vi strävar efter att så tidigt som möjligt ha en dialog med kommunen på de platser vi bygger för att den nya fastigheten ska fungera väl i området, genom att undersöka vilka sociala konsekvenser fastigheten kan få. Kanske finns det behov av en ny förskola i fastigheten, eller ett nytt gym. Vi vill att våra fastigheter integreras väl och bidrar till ett attraktivt närområde.

 Hållbarhet genomsyrar hela detaljplanarbetet

Vi tar i beaktande alltifrån sociala gemensamma ytor som terrasser och grönytor, till dagvattenhantering och resursanvändning. Alla våra fastigheter projekteras till exempel utifrån miljöbyggnad guld, med målet att nå silver. Detaljplanen är på många sätt det som möjliggör ett hållbart boende. Läs mer om hur vi tänker kring fastighetens olika delar under ”Hållbart boende”.

 Vi jobbar intensivt med att minska miljöpåverkan under byggprocessen

Byggprocessen står för en stor del av en byggnads miljöpåverkan. Vi strävar alltid efter att våra fastigheter ska leva upp till miljöbyggnad silver, men i berörda delar siktar vi på guld. Vi har ett tätt samarbete med våra underleverantörer med målet att ständigt minska vår miljöpåverkan, bland annat genom krav på transporter till och från byggarbetsplatsen, materialval och byggavfall. Vi har även uttalade mål att minska svinnet under byggprocessen och öka användandet av återvunnet material. På Storstaden Bostad är vår målsättning att de fastigheter vi bygger ska bestå av 20% återvunnet material 2025. Vi har också som mål att minska spillet av byggmaterial med 50% till 2025.

 Vi förvaltar för att skapa miljöeffektiva fastigheter

När de boende flyttar in försvinner inte vi. Vi förvaltar alltid fastigheten i minst två år efter inflyttning. Under de år vi förvaltar fastigheten jobbar vi med att optimera alla system för att minska el- och energiförbrukningen. Detta för att bostadsrättsföreningen, när de tar över driften, ska få en fastighet som är så effektiv i drift som möjligt, och som kan drivas vidare på ett miljövänligt och ekonomiskt hållbart sätt.

Hållbart boende

 Miljövänlig och smidig transport – oavsett transportmedel

Vi vill att du som boende i våra fastigheter på ett enkelt och miljövänligt sätt ska kunna ta dig till och från din bostad. Utgångspunkten för oss är alltid att skapa ett boende som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I vår fastighet Alprosen i Mariehäll har vi till exempel en elbilpool som de boende i fastigheten kan använda sig av. I Nacka bygger vi Nya Gatan, och den fastigheten kommer ha ett stort, smidigt och säkert cykelgarage med egen cykelpool samt en station för enklare cykelservice. Både Alprosen och Nya Gatan har även laddstolpar för boende som har egna elbilar.

 Så bygger vi socialt hållbara fastigheter

Ett hållbart boende betyder inte bara ett miljövänligt boende, det innebär också ett boende med naturliga sociala mötesplatser, platser för umgänge med familj och vänner utanför själva bostaden. Vi bygger alltid gemensamma uteplatser, och när vi har möjlighet gör vi gärna det lilla extra. I fastigheten Alprosen innebär det till exempel två stora gemensamma takterrasser med vacker utsikt, och på Nya Gatan i Nacka är huset utformat för att skapa en torgkänsla med bra mötesplatser. Det är också viktigt att boendet känns tryggt och har en naturlig grannsamverkan med sociala ytor som är upplysta och säkra. Vi vill också vara med och bidra till ett socialt hållbart samhälle, därför har vi som målsättning att alla våra fastighetsutvecklingar deltar i samhällsnyttiga projekt.

 Medvetna materialval gör bostaden både trivsam och miljövänlig

Vi gör alltid miljövänliga val av vitvaror som håller länge. Alla våra vitvaror har minst miljöklass A++, och vi lämnar 10 års garanti på vitvaror istället för 5 år, vilket är vanligast. Vid materialval inne i bostaden ger vi förtur till miljömärkta och kvalitetssäkrade produkter.

 Alltid miljövänlig el och värme

Att hushålla med el och värme är A och O för ett hållbart boende. När vi kan använder vi oss alltid av bergvärme för att minska koldioxidutsläppen, detta gör vi till exempel i fastigheten Alprosen, som är helt självförsörjande med värme. Och självklart har vi alltid miljömärkt el. Det är också viktigt med bra isolering i väggar, golv och tak, vilket drar ner energiförbrukningen. För att ytterligare minska energiåtgången har vi alltid timer där det finns golvvärme, vilket gör att du som boende har ett skönt varmt golv i badrummet, men bara när du använder det.

 Trivsamma grönytor för människa och miljö

Att bygga grönytor vid fastigheter är viktigt både för människa och miljö. Hur ytorna utformas är beroende på platsen där vi bygger. Vi ser alltid till att vara klara med utomhusmiljön innan inflyttning sker, så att du slipper bo i en byggarbetsplats när du flyttat in. Vi jobbar med att utveckla vårt arbete med biologisk mångfald, för att de fastigheter vi bygger ska bidra till en hållbar närmiljö för de boende och ett frodande ekosystem. Detta kan till exempel vara blommor som drar till sig nyttoinsekter eller planteringar på tak, beroende på hur närmiljön ser ut.

Kundlöfte

Våra löften till dig
som flyttar in med oss

Storstaden Bostads bostäder är alla unika, men har en del gemensamma nämnare. Genomtänkt design som skänker harmoni och en trivsam omgivning är två. Kostnadsfri flytthjälp, hantverkartimme vid inflyttning, personlig inflyttningskoordinator och ett smart nyckellöst hus är andra. Allt för att du som boende snabbt ska finna dig till rätta i ditt nya hem.

Kostnadsfri flytthjälp

När du flyttar in i en Storstaden bostad erbjuds du kostnadsfri flytthjälp. Flytthjälpen innebär att du får ett presentkort till en av våra samarbetspartner. Flyttar du till en 2 rok så ger vi dig ett presentkort som motsvarar flytthjälp för en 2 rok.

Hantverkartimme vid inflyttning

I samband med din inflyttning erbjuder vi dig gratis tillgång till en av våra hantverkare i 60 minuter. Detta för att hjälpa dig att snabbare komma i ordning i din nya bostad. Vid inflyttning kommer bokningssystem sättas upp där du kan välja den tid som passar dig bäst.

Personlig inflyttningskoordinator

En inflyttningskoordinator är din personliga kontaktperson på Storstaden Bostad. Dit kan du alltid vända dig om du har frågor. Din personliga kontaktperson  välkomnar dig när du flyttar in och lär dig allt du behöver veta för att du ska få ut maximalt av ditt boende.

Smart nyckellöst hus

En Storstaden bostad är alltid nyckellös. Det innebär att din lägenhet och alla gemensamma utrymmen utrustas med smarta kodlås. På så vis får du fri och bekväm tillgång till all service samtidigt som din bostad blir både smartare och säkrare.

Vill du veta mer?