Alla lägenheter är inflyttade!

Alla lägenheter är sålda i Brf Alprosen och alla medlemmar är inflyttade!

Föreningens första stämma planeras till hösten och då väljs en ny styrelse. Storstaden Bostad kommer dock fortsätta förvalta fastigheterna i minst två år för att trimma in fastighetssystemen och förse de boende med vår service och våra tjänster.

Glöm inte att alla som köpt lägenhet av Storstaden Bostad får en gratis snickartimme i samband med inflytt för att snabbare komma i ordning i sitt nya hem.

Vi på Storstaden Bostad hoppas att alla medlemmar ska trivas i sina nya hem!