Stadsporten i Nacka – Nyproduktion med arkitektoniskt värde och stadskänsla

Nyproduktion Nacka, Nyproduktion Älvsjö, Nyproduktion Skärholmen, Nyproduktion Mälarhöjden

Bostadshuset Stadsporten för med sin dekorativa fasad lätt tankarna till gator i Paris. Och med tydliga drag av boulevardarkitektur får bostadshuset en högst stadsmässig gestaltning, mycket unik bland nyproduktion. Det var särskilt dessa värden som gjorde att Storstaden Bostad vann markanvisningstävlingen i Nacka Stad för två år sedan – och sedan dess har man tagit projektet på största allvar. Storstaden Bostads Alexander Fagerlund berättar vad han tror att Stadsporten kommer innebära för Centrala Nacka.

– Stadsporten kommer bli ett entrémotiv för hela stadsdelen. Vi har en upplyst fasad som signalerar att "här börjar staden!" Hela projektet utstrålar helt enkelt gedigen kvalitet. På så sätt kan man också säga att det anspelar på själva staden, då Nacka är en stad med många kvaliteter och mycket spännande som händer.

“Vi har satsat betydligt mer på umgänge och service jämfört med samtida nyproduktion. I Stadsporten ska du få mer tid åt livet”

Vidare menar Alexander att Stadsporten, förutom de nya aspekter projektet kommer föra till Nacka, också kommer tjäna det viktigaste – livet i staden.

– Byggnaden är i sig väldigt unik, men också en plats där vardagen kommer vara bekväm. Vi har satsat mer på umgänge och service för de boende jämfört med annan samtida nyproduktion. Här finns också utmärkta möjligheter till uthyrning av lokaler till moderna föreningar och företag. Allt det här är viktigt för oss på Storstaden eftersom Stadsporten kommer stå till tjänst i generationer. Därav är det viktigt att vi inte bara håller en hög kvalitet, utan också framtidssäkrar fastigheten. Stadsporten är helt enkelt en plats ska du få mer tid åt livet.