Storstaden får direktmarkanvisning för 25 hyresrätter och 30 bostadsrätter i Hägerstensåsen

Storstaden får direktmarkanvisning för 25 hyresrätter och 30 bostadsrätter i Hägerstensåsen

Efter beslut i Exploateringsnämnden den 9 juni tilldelas Storstaden Bostad och dess systerbolag, Storstaden Fastigheter, en direktmarkanvisning om 25 hyresrätter och 30 bostadsrätter på Mellanbergsvägen, Hägerstensåsen.

-    Vi är glada att återigen få direktmarkanvisningar i attraktiva lägen i Stockholm Stad, säger Per Jutner, vd Storstaden Bostad. Det är hård konkurrens om markanvisningarna och det gör mig extra stolt att vi på bara sex månader har lyckats få två markanvisningar för hyresrätter på tomträtt.

Markanvisningen är belägen på Mellanbergsvägen i södra delen av Hägerstensåsen och avser tre delområden – A, B och C. Delområde A avser en nybyggnation om ca 25 hyresrätter och delområde B och C avser en nybyggnation om totalt ca 30 bostadsrätter.

-    Den tänkta byggnationen innebär att en varsam förtätning ska genomföras. Med respekt för omkringliggande bebyggelse ska Storstaden fortsätta förädla de värden och den attraktionskraft som Mellanbergsvägen och Hägerstensåsen erbjuder. Människor som vill leva och bo i Stockholm ska söka sig till våra bostäder och behålla dem över generationer, säger Per Jutner.

Bostäderna beräknas kunna byggstartas under 2025. Hyresrätterna kommer uppföras för egen förvaltning och bostadsrätterna planeras säljstartas under kvartal 4 2024. Preliminär inflyttning beräknas till kvartal 3 2026.