Storstaden Fastigheter får direktmarkanvisning för 60 hyresrätter i Bredäng

Storstaden Fastigheter får direktmarkanvisning för 60 hyresrätter i Bredäng

Storstaden Fastigheter, systerbolag till Storstaden Bostad och en del av Storstadengruppen, har av Stockholms stad fått en direktmarkanvisning om ca 60 hyresrättsbostäder på Järnbärarvägen i Bredäng.

- Den här markanvisningen är extra rolig då det är Storstadens första markanvisning för hyresrätter, säger Per Jutner, vd Storstaden Fastigheter. Markanvisningen är startskottet för Storstadens nya affärsområde att uppföra hyresrättsfastigheter i egen förvaltning.

Markanvisningen är en direktanvisning inom fastigheten Sätra 2:1, invid Järnbärarvägen i Bredäng. Fastigheten ligger i nära anslutning till Bredängs tunnelbanestation och en exploatering anses ha positiva effekter på den upplevda tryggheten längs Järnbärarvägen.

- Storstadens ambition är att omvandla Järnbärarvägen till en framsida och bjuda in fler människor i gaturummet. Med fler entréer, fler fönster mot gata och fler informella mötesplatser kan vi skapa en tryggare miljö som bjuder in till vistelse, säger Per Jutner.

Detaljplanearbetet startar under 2022. Beräknad byggstart är kvartal 4 2023 och preliminär inflyttning kvartal 2 2025.