Så kan Storstaden Bostads systerbolag Abentor Innovation skapa bättre fastigheter och nöjdare kunder

Plusenergihus på KTH Campus

Så kan Storstaden Bostads systerbolag Abentor Innovation skapa bättre fastigheter och nöjdare kunder

Abentor Innovation arbetar med utveckling av fastighetsteknik med fokus på energi och klimat. Med hjälp av avancerade analysmodeller och samarbete med KTH skapar de nya lösningar – och får nöjdare kunder.
– Vi lär av historien för att skapa förutsättningar för framtiden och hur man driver på utvecklingen inom fastighetsteknik, säger Robert Modrusan, vice VD och teknisk chef på Abentor Innovation.

Energioptimering och hållbarhetsfrågor är områden som är allt mer aktuella. Vid nyproduktion av fastigheter finns ofta en kravställan från beställare eller kommuner som måste uppfyllas. Här kan Abentor Innovation, systerbolag till Storstaden Bostad, hjälpa till.

– Vid nyproduktion eller ombyggnation kan vi hjälpa till med energidesign. Finns en önskan om att skapa plusenergi, alltså att fastigheten på årsbasis ska kunna sälja energi, eller om man bara vill nå upp till energibidragsnivåer, så kan vi hjälpa till och utföra designen för ett sådant energistyrningssystem, säger Robert Modrusan.

Det handlar om hur en fastighetsägare kan styra energiflöden i en byggnad, både effekt och energi, och samtidigt utnyttja trögheten som finns i temperatur och klimat i en byggnad för att energioptimera driften.

I takt med att laddinfrastruktur byggs ut, med laddstolpar för elbilar, tillkommer ytterligare resurser som kan användas för att flytta energi på ett smart och lönsamt sätt och öka hållbarheten.

Digitalisera fastigheten
Genom att skapa en digital bild av en fastighet och analysera datan kan man dra slutsatser om de mest lönsamma befintliga energidesigntekniska åtgärder som behövs för att nå sitt energi- och klimatmål, men också skapa nya lösningar för framtida förvaltning.

– Genom att göra denna data lättillgänglig på ett säkert sätt för alla som behöver den och låta den samverka med övriga fastighetssystem, kan vi låta systemet själv anpassa sig efter klimat, personbelastning, beteendemönster, effektuttag och andra parametrar i fastigheten, säger han.

Utnyttja artificiell intelligens
Abentor Innovation har utvecklat en ”kompass”, ett digitalt analysverktyg som baserat på insamlad historisk data från fyra miljoner kvadratmeter fastighetsyta kan dra vissa realistiska slutsatser om framtiden gällande bland annat energianvändning.

– Den kan presentera en väl genomtänkt och högst realistisk framtidsnivå som ger beställaren en bild över hur vardagen kan se ut om fem till tio år, säger han.

I slutändan handlar arbetet om att få nöjdare kunder.

– Vi samarbetar med våra kunder och vill lyfta dem till den nivå där de vill befinna sig, och hjälpa dem att förstå vilka utmaningar de har i framtiden, hur framtiden ser ut och vad de kan göra för att nå dit tillsammans med oss som leverantör. Det tjänar de, vi och samhället på, avslutar Robert Modrusan.