Storstaden får markanvisning i Solberga

Storstaden får markanvisning i Solberga

Storstaden får en markanvisning i Solberga, längsmed Folkparksvägen vid kvarteret Trätoffeln. Totalt avser markanvisning ca 100 bostäder, där hälften planeras bli hyresrätt på tomträtt och hälften bostadsrätt.

Detaljplanearbetet förväntas påbörjas under hösten 2023 och vinna laga kraft under 2025.

Hyresrätterna utvecklas för egen förvaltning.