Storstaden Bostad och Fortis Fastigheter får markanvisning på Årstafältet

Storstaden Bostad får tillsammans med Fortis Fastigheter markanvisning på Årstafältet

Storstaden Bostad har tillsammans med Fortis Fastigheter tilldelats en markanvisning på Årstafältet utanför Stockholm. Bolagen valdes ut genom direktanvisning och markanvisningen avser en byggrätt för cirka 85 bostadsrätter i kvarter 5G, vilken ingår i den femte utvecklingsetappen av Årstafältet.

-Vi är självklart väldigt glada för den här direktmarkanvisningen och ser fram emot att få utveckla Årstafältet ihop med Fortis Fastigheter och Stockholm Stad. Den här markanvisningen är strategiskt viktig för Storstaden Bostad i vårt arbete att utveckla högkvalitativa bostadskvarter för fler i Stockholmsregionen, säger Per Jutner, vd och grundare på Storstaden Bostad.

- Fortis Fastigheter har sedan tidigare en markanvisning för 125 hyresrätter på Årstafältet i tredje etappen. Därmed har vi en djup förståelse för förutsättningarna och en stark tro på Årstafältet som stadsdel. Tillsammans med Storstaden Bostad ska vi ta nästa steg och utveckla området ytterligare med stort fokus på gestaltning och utformning av attraktiva bostadsrätter, säger Johan Berg, vd och grundare på Fortis Fastigheter.

Detaljplanearbetet för området kommer att påbörjas under senare delen av 2020 och beräknas vara klart 2023. Första inflyttning beräknas ske 2029. För mer information om Årstafältet, vänligen besök vaxer.stockholm/omraden/arstafaltet.