Storstaden Bostad vann markanvisningstävling för Nya gatan i Nacka

Nu står det klart att Storstaden Bostad tilldelas mark på ”Nya gatan – sydöstra kvarteret” för att bygga bostäder. Storstaden Bostad har därmed vunnit en markanvisningstävling som utvärderades såväl på pris som på gestaltning.

- Nya gatan är ett stort projekt där vi har fått förtroendet att vara med och utveckla Nacka till en ännu mer hållbar och attraktiv stad. Det är ett uppdrag vi känner stort engagemang för och vi är väldigt stolta över att vårt förslag räckte hela vägen, säger Per Jutner, vd Storstaden Stockholm Bostad AB.

Markanvisningstävlingen omfattade cirka 140 lägenheter, totalt 11 000 BTA Bostad med fri upplåtelseform, samt 2 000 BTA lokaler. Nacka kommun hade särskilt efterlyst uttrycksfulla gestaltningsförslag, och av de nio godkända förslagen blev det Storstaden Bostads som tilldelades uppdraget.

- Det är ett klassiskt men ändå djärvt förslag med tydlig och stark stadskaraktär. Vi vill skapa en mer levande och dynamisk plats där boende och besökare vill vara, umgås och trivas. Idén med Storstaden Bostad är att ta fram bostäder som skapar en härligare vardag för de boende och alla runtomkring, säger Per Jutner.

Nya gatan blir Storstaden Bostads tredje projekt. Utöver projektet Nya gatan driver Storstaden Bostad projektet Alprosen i Mariehäll, Bromma med 109 lägenheter och ett mindre projekt i Älvsjö. Bolaget är även med i andra markanvisningstävlingar i Nacka, Stockholm, Huddinge och Järfälla.

Storstaden Bostad utvecklar bostäder och kvarter i Stockholms län med starkt kundfokus, och har som mål att bygga 150 bostäder per år.

Bild av: Vera Arkitekter

Bild av: Vera Arkitekter

Bild av: Vera Arkitekter

Bild av: Vera Arkitekter