Storstaden får direktmarkanvisning för 15 radhus i Bredäng

Storstaden får direktmarkanvisning för 15 radhus i Bredäng

Efter beslut i Exploateringsnämnden den 23 mars tilldelas Storstaden Bostad en direktmarkanvisning om 15 radhus längs Lilla Sällskapets väg i Bredäng.

-    Vi är glada att återigen få direktmarkanvisningar i Stockholm Stad och inom Fokus Skärholmen, säger Per Jutner, vd Storstaden Bostad. Fokus Skärholmen är ett prioriterat område för Storstaden och därför känns det extra glädjade att vi är konkurrenskraftiga och aktuella när mark ska anvisas för nya bostäder.

De 15 radhusen är tänkta att placeras på två platser längs Lilla Sällskapets väg i Bredäng. Platserna ligger inom fastigheterna Sätra 2:1 och Bellmans minne 105. Sätra 2:1 är tänkt att husera tio stycken radhus och resterande fem radhus placeras inom Bellmans minne 105.

Detaljplanearbetet är tänkt att starta under våren och byggstart beräknas bli under 2026. Upplåtelseform är ännu ej bestämd.