Storstaden Bostad invigde Alprosen med politiskt bostadssamtal

På måndagen höll Storstaden Bostad ett bostadssamtal mellan Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, och Stefan Bergström (C), kommunalråd i Sundbyberg under Storstaden Bostads mingel för att fira nya fastigheten Alprosen. Diskussionen berörde bostadsbyggande längs kommungränser, och hur detta kan vara ett effektivt bidrag i arbetet med att minska bostadsbristen.

Diskussionen tog avstamp i exemplet Mariehäll, stadsdelen i Bromma, på gränsen till Sundbyberg. Mariehäll är ett av Stockholm stads viktigaste områden för bostadsbyggande. Här bygger Storstaden Bostad 109 lägenheter i projektet Alprosen.

- Vi måste se till att våra kommuner hänger ihop som en helhet, nu när Storstockholm förtätas. Stockholm växer i princip i varje stadsdel och förutsättningarna har aldrig varit så bra för att bygga. De kommuner i regionen som vill växa och bygga tycker jag har ett bra samarbete, vilket Mariehäll är ett bra exempel på, sade Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm stad.

Trots Storstockholms goda förutsättningar för att bygga så berörde även diskussionen förbättringspotential i samarbetet mellan kommuner.

- Människor ser ju inte kommungränser på samma sätt som vi politiker gör. Det gäller framförallt för mobilitet och kollektivtrafik där vi måste erbjuda maximal nytta för alla, oavsett var man bor. Det är ett ansvar vi alla kommuner har även utanför kommunens egen gräns, sade Stefan Bergström (C), kommunalråd i Sundbyberg.

På plats under eventet var politiker från Stockholm och Sundbyberg, experter inom bygg- och fastighetsbranschen, boende och blivande boende i området.

- Det är roligt att så många är engagerade i frågan. Att lösa Stockholms bostadskris är ju en gemensam fråga som angår såväl politiker och bygg- och fastighetsbranschen, som medborgare. Storstaden Bostad kommer vara en bidragande aktör i arbetet med att förbättra bostadssituationen i Storstockholm och de kommuner där vi är verksamma, säger Per Jutner, vd för Storstaden Bostad.

Storstaden Bostads nya fastighet, Alprosen, är högt beläget i Mariehäll och bjuder på områdets högsta utsikt mot såväl Sundbyberg som Bromma, Vällingby och Kista.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jutner, vd Storstaden Bostad
Tel: 076-627 06 17
E-post: per.jutner@storstadenbostad.se

Bilder