Storstaden Bostad köper mark i Älvsjö

Storstaden Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheterna Hillebarden 3 och Hillebarden 19, i centrala Älvsjö för att utveckla bostadsrätter. Fastigheterna ligger på Johan Skyttes Väg, strax sydväst om Älvsjö Station.

Den totala tomtarean uppgår till ca 1500 kvadratmeter och de två byggnaderna som idag finns på fastigheterna kommer att rivas för att göra rum åt ett flerbostadshus om ca 65 bostadsrätter. En detaljplanprocess är inledd och förväntas vinna laga kraft under tredje kvartalet 2019.

– Fastigheterna ligger strategiskt helt rätt för oss. Centrala Älvsjö är ett stadsutvecklingsområde med många redan fina kvaliteter som vi vill vara med och utveckla. Dessutom kommer nya tunnelbanan och spårvägen få stationer här vilket kommer höja områdets attraktionskraft ytterligare, säger Per Jutner, VD och grundare på Storstaden Bostad.

Totalt har Storstaden Bostad ca 430 bostadsrätter i portföljen. Till år 2026 vill bolaget utveckla 1000-2000 nya bostäder i huvudstadsregionen.