Miljardsatsning på naturban stadsdel i Nacka

Miljardsatsning på naturban stadsdel i Nacka

I dag manifesterades byggstarten av Centrala Nacka, en garanterat naturban stadsdel. Här ska 6 000 bostäder och 7 000 nya arbetsplatser byggas fram till 2040, vilket gör Centrala Nacka till ett av Stockholmsregionens just nu största stadsutvecklingsprojekt. Bakom satsningen, som motsvarar investeringar om minst 30 miljarder kronor, står Nacka kommun tillsammans med Storstaden Bostad, andra byggaktörer och näringsliv i området.

Centrala Nackas första stadskvarter med 450 bostäder byggs just nu. Första inflyttning blir vid årskiftet 2021/2022 och Storstaden Bostad är först ut med sina lägenheter i Brf Stadsporten. Här kommer en ny infrastruktur med ny bussterminal och tunnelbana att skapa en tydlig urban miljö där naturen får fortsätta att ta stor plats.

– Nacka utvecklas med stark framtidstro. I Centrala Nacka finns en fantastisk potential och förutsättningar utöver det vanliga med närhet till natur och vatten, skolor i toppklass och med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Vi vill tillsammans med våra samarbetspartners skapa en stadsdel med egen själ och identitet, som både nuvarande och blivande Nackabor kan trivas i och vara stolta över, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

Naturbant är det dynamiska mötet mellan natur och stad. Ambitionen är att förena det bästa av två världar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt - natur, stadsliv, möten och kommunikationer.  Tillgängligheten till både naturens lugn och stadens puls är avgörande. Men det naturbana handlar också om de offentliga rummens utformning och hur platsen fylls med liv.

– Många kunder som skulle ha flyttat in till stan väljer Centrala Nacka. De vill bo kvar i Nacka för naturens skull men vill ha storstadspuls. Vi har i gestaltningen inspirerats av 1800-talets boulevardarkitektur och jag ser framför mig unika boupplevelser i en stadsdel med sin egen specifika karaktär, säger Per Jutner, VD och grundare på Storstaden Bostad.

Fakta
Centrala Nacka är ett av sex stadsutvecklingsområden på Västra Sicklaön. Nacka kommun äger betydande markområden och fastigheter i Centrala Nacka med viktiga befintliga funktioner som Nacka stadshus, stadsparken, skolor och idrottsanläggningar.

I Centrala Nacka planeras nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stad- och skogspark, caféer, restauranger, handel, hotell, utbildning, idrott, ny bussterminal och tunnelbana med 12 minuter till Stockholms city.

Nacka kommun har också initierat Centrala Nacka marknadsbolag AB med uppdraget att ta till vara platsens potential, marknadsföra och stärka Centrala Nacka tillsammans med fastighetsaktörer i området.

www.centralanacka.se