Storstaden Bostad vinner markanvisning för klassiska bostadsrätter på Lidingö

Storstaden Bostad vinner markanvisning för klassiska bostadsrätter på Lidingö

Kommunstyrelsen i Lidingö stad har godkänt ett markanvisningsavtal med Storstaden Bostad avseende en byggrätt om ca 12 900 kvm ljus BTA. Byggrätten ligger i Högsätra och ska bli ett modernt område med tydliga influenser av klassisk arkitektur. Högsätrahuset som idag ligger på platsen kommer rivas för att ge plats åt nya bostäder med planerad byggstart år 2023. Förslaget är framtaget av Storstaden Bostad med hjälp av AIX Arkitekter.

Per Jutner, VD och ägare, Storstaden Bostad:
- Vi är mycket stolta över den här markanvisningen på Lidingö. Vinsten är ett kvitto på det arbete Storstaden Bostad lagt ner på att skapa mer attraktiva bostäder och områden i Stockholmsregionen. Mycket tid och själ ligger bakom det här förslaget med målet att platsen ska bli den oas som boende och grannar vill besöka, spendera tid och återkomma till. Det ska bli otroligt kul att nu få realisera det tillsammans med Lidingö Stad.

- Det här är ett mycket intressant projekt. Vi ska uppföra en liten grön stadsdel med en bebyggelse som bjuder in istället för att sluta sig mot sin omgivning. De befintliga byggnaderna och parkeringen fungerar idag olyckligtvis som en barriär. Det här får vi nu chansen att ändra på när Lidingö stad valt att ersätta den befintliga strukturen med ny bebyggelse.

Jesper Engström, AIX Arkitekter:
- Idéen med förslaget är att skapa vackra miljöer som känns vänliga och trygga. Höga boendekvaliteter som skapas med omsorgsfulla detaljer och klassiska proportioner. Det här kommer bli en småskalig plats, med grönska och glasverandor som skapar förutsättningar för vistelse och bra kopplingar till omkringliggande områden och parker.